Volleybal is een ploegsport. Daarom zijn goede afspraken en teamspirit dus zeer belangrijk. Het clubreglement toont een reeks regels en afspraken waarmee elke speelster rekening moet mee houden, zowel op trainingen als wedstrijden. Voor een goede club- en ploegwerking is het belangrijk dat deze duidelijke afspraken nauwgezet nagekomen worden door iedereen!

 1. Wie lid wil worden van Mardavo, moet aangesloten zijn of zich laten aansluiten bij Volley Vlaanderen vzw en een account aanmaken op Twizzit (digitaal clubbeheersysteem). Meer info hierover kan je verkrijgen door een mail te sturen naar het secretariaat, info@mardavo.be.

2. Elke speelster aanvaardt en gedraagt zich naar het clubreglement en de privacyverklaring (GDPR: de General Data Protection Regulation). De privacyverklaring gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Het clubreglement en de privacyverklaring kunnen nagelezen worden op de website, mardavo.be.

3. Aangesloten speelster moeten lidgeld betalen. De prijzen worden steeds voor de aanvang van het sportseizoen meegedeeld. Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door het bestuur. Dit bedrag geldt voor één seizoen. Na ieder seizoen zal het bestuur bepalen of het lidgeld al dan niet moet aangepast worden. Het lidgeld kan onder geen enkel beding teruggevorderd worden. Het staat het bestuur vrij, in specifieke gevallen, een beslissing te nemen, om aan een vraag voor, geheel of gedeeltelijke terugbetaling, tegemoet te komen. In het lidgeld zijn inbegrepen: trainingen, wedstrijden en een wedstrijdtenue, T-shirt, trainingsvest, sporttas, drinkfles, kortingsbon Sport Lauwers, Twizzit, verzekering en kaarten voor de kaarting. Het bedrag van de kaarten voor de kaarting kan volledig gerecupereerd worden bij doorverkoop van de kaarten.

4. Elke speelster voert tijdens de trainingen en wedstrijden de opdrachten uit die gegeven worden door de trainers en hulptrainers.

5. Aanwezigheden of afwezigheden op wedstrijden, trainingen en tornooien worden minstens 24 uur, maar liefst één week op voorhand, ingegeven in Twizzit.

6. Afzeggingen voor wedstrijden, trainingen en tornooien op minder dan 24 uur voor de activiteit (bv. door ziekte) worden steeds zo snel mogelijk doorgegeven aan de betrokken trainer door middel van een Whatsappbericht.

7. Elke speelster is zelf verantwoordelijk voor haar uitrusting (training, truitjes, broekje, sporttassen, ...). Elke beschadiging of verlies wordt onmiddellijk gesignaleerd aan de trainer en de kledijverantwoordelijke. Het is verplicht om de beginletters van voornaam en familienaam in het etiket van de trainingsvest te plaatsen. Wanneer toegetreden leden de club verlaten moet de kledij (sporttas inbegrepen) terugbezorgd worden aan de club binnen de maand na de in kennisname van het verlaten van de club. Het niet terugbezorgen van deze zaken, kan aanleiding geven tot een vraag om schadevergoeding. Het bedrag van de schadevergoeding wordt vastgesteld door het bestuur.

8. Bij het gebruik van de sporthal in Marke of Rollegem, dient men het plaatselijke reglement te respecteren. We laten de kleedkamers en sporthal proper achter na elke training en wedstrijd.

9. Onenigheid tussen twee of meer jeugdspeelsters, tussen speelster en trainer, tussen ouder en trainer, … moet onmiddellijk uitgepraat worden. Dit gebeurt onderling of door bemiddeling van de trainer, jeugdcoördinator, sportief verantwoordelijke of leden van het bestuur.

10. Mardavo heeft een onafhankelijk Aanspreekpunt Integratie (API) /vertrouwenspersoon waar de leden (speelsters, trainers, bestuursleden, …) terecht  kunnen om potentiële problemen van grensoverschrijdend gedrag te melden. Onze vertrouwenspersoon is Marieke Buyck. Je kan haar contacteren via mail op mariekebuyck@hotmail.comof telefonisch op het nummer 0475/433081. Extra informatie i.v.m. de  werking van de API in het volleybal kan je ook nakijken op de website van Volley Vlaanderen op https://volleyvlaanderen/integriteit.

11. Wij treden naar buiten als één club. Alle activiteiten van de club (truffel -en koekjesverkoop, kaarting, nieuwjaarsreceptie, …) worden zo veel als mogelijk bijgewoond.

12. De werking van Mardavo steunt op het enthousiasme van een grote groep vrijwilligers. Voor bepaalde activiteiten verwachten we echter ook dat de speelsters en ouders van de speelsters deze vrijwilligers bijstaan, bv. barmedewerker tijdens een wedstrijd, helpen bij de deur-aan-deur truffel -en koekjesverkoop, …

13. Via onze aansluiting bij de volleybalbond zijn al onze leden verzekerd voor ongevallen bij Ethias. Indien je op training of tijdens een wedstrijd gekwetst raakt krijg je van de trainer een ongevalsaangifte mee. Het is belangrijk om deze aangifte zo snel mogelijk door te sturen naan het secretariaat, info@mardavo.be. De aangifte bij Ethias wordt door het secretariaat uitgevoerd. Het secretariaat bezorgt je dan een dossiernummer. Alle verdere communicatie i.v.m. dit ongeval gebeurt dan via Ethias, schadebeheer@ethias.be en niet via het secretariaat van Mardavo. Vergeet niet om bij elke communicatie met Ethias het dossiernummer toe te voegen.