MARDAVO ondertekende het Charter “Ethisch Sporten” van de stad Kortrijk en de " Panathlon verklaring over ethiek  in de jeugdsport". Iedereen moet zich bij MARDAVO goed en ‘thuis’ kunnen voelen. Om dat te bereiken is het goed om enkele afspraken te maken en na te leven. MARDAVO streeft er dan ook naar om iedereen: bestuur, speelsters, trainers en supporters deze gedragscode te laten naleven, zoals  hieronder in detail  beschreven.

Daarenboven  hebben  we nu ook een  onafhankelijk Aanspreekpunt Integratie (API) /vertrouwenspersoon waar de leden (speelsters, enz..) terecht kunnen om potentiële problemen van grensoverschrijdend gedrag te melden.  

De vertrouwenspersoon is Marieke Buyck. Je  kan haar contacteren via mail op mariekebuyck@hotmail.com of via GSM  0475/433081

Extra informatie ivm de werking van de API in het volleybal kan je ook nakijken op de website van Volley Vlaanderen op  

https://volleyvlaanderen/integriteit