top of page

ETHISCH SPORTEN en  API

CHARTER

MARDAVO ondertekende het Charter “Ethisch Sporten” van de stad Kortrijk en de " Panathlon verklaring over ethiek  in de jeugdsport". Iedereen moet zich bij MARDAVO goed en ‘thuis’ kunnen voelen. Om dat te bereiken is het goed om enkele afspraken te maken en na te leven. MARDAVO streeft er dan ook naar om iedereen: bestuur, speelsters, trainers en supporters deze gedragscode te laten naleven, zoals  hieronder in detail  beschreven .

API / Aanspreekpunt Integriteit / vertrouwenspersoon

Daarenboven  hebben  we nu ook een  onafhankelijk Aanspreekpunt Integratie (API) /vertrouwenspersoon  waar de  leden (speelsters, enz..) terecht  kunnen  om  potentiële problemen  van  grensoverschrijdend gedrag te  melden .  

De vertrouwenspersoon is  Marieke Buyck  . je  kan haar contacteren   via  mail  op  mariekebuyck@hotmail.com of  via GSM  0475/433081

Extra  informatie  ivm de  werking  van de API in t volleybal  kan je  ook  nakijken  op website  van  Volley Vlaanderen   op  

https://volleyvlaanderen/integriteit

GEDRAGSCODE VAN DE SPORTER

 • Toon respect voor iedereen.

 • Behandel iedereen gelijkwaardig.

 • Toon geen onsportief gedrag.

 • Geef geen aanleiding tot ongewenst gedrag.

 • Doe je best bij alle activiteiten.

 • Respecteer de spelregels. 

 • Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechter.

 • Wees tijdig aanwezig op trainingen en wedstrijden.

 • Moedig sportief gedrag aan bij je teamgenoten.

 • Respecteer het werk van de mensen die ervoor zorgen dat je je favoriete sport kan beoefenen.

 • Draag zorg voor het materiaal.

 • Wees blij met een overwinning maar laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.

 •  Laat het terrein en de kleedkamer netjes achter.

 • Gedraag je op een correcte manier: houding, taalgebruik en stiptheid.

GEDRAGSCODE VAN DE TRAINER

 • Wees een voorbeeld.

 • Toon respect voor iedereen.

 • Behandel iedereen gelijkwaardig.

 • Respecteer de spelregels.

 • Stimuleer de competitiesport tot het vaststellen van zijn/haar klasse.

 • Wees redelijk in je sportieve eisen.

 • Geeft trainingen die aangepast zijn aan de leeftijd, het individueel ritme en de mogelijkheden.

 • Respecteer het recht op privacy.

 • Keur verbaal en fysiek geweld af.

 • Respecteer de lichamelijke en psychische integriteit.

GEDRAGSCODE VAN DE OUDERS EN SUPPORTERS

 • Toon respect voor je eigen team en de tegenpartij.

 • Toon belangstelling.

 • Erken de waarde en het belang van de trainers, officials, bestuursleden,…

 • Wees supporter en geen trainer.

 • Respecteer de beslissingen van de officials.

 • Laat de tribune netjes achter.

 • Supporter vóór de club en niet tégen de tegenstander.

GEDRAGSCODE VAN HET BESTUUR

 • Toon respect voor iedereen.

 • Behandel iedereen gelijkwaardig.

 • Zorg steeds voor veilige situaties.

 • Respecteer de lichamelijke en psychische integriteit.

 • Respecteer het recht op privacy.

 • Draag zorg voor het materiaal.

 • Laat het terrein en de kleedkamer netjes achter.

bottom of page